SQL Select

SQL SELECT deyimi, bir veritabanından veri seçmek için kullanılır.

Veri tabanında var olan bir bölümü yazılan şartlara göre seçilmesini sağlar.

<!--Aşağıdaki kod bize dersler tablosundaki matematik ve türkçe sutunlarını seçmemizi sağladı-->
SELECT matematik, turkce FROM dersler;

<!--Eğer dersler tablosundaki tüm alanları seçmek istersek * operatörü kullanmamız gerekir-->

SELECT * FROM dersler


<!--sql seçimimize birde şart ekleyerek sadece aktif değeri 1 olan dersleri seçelim-->

SELECT * FROM dersler WHERE aktif=1
SQL Select en temel bileşenlerdendir. Select ile birlikte birden çok veri tabanını birbirine bağlamak, tablo içinde like komutu ile arama yapmak yada belirli şatları süzgeçleyerek almak mümkündür.
E.Albayrak

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı