SQL Left Join

SQL Left Join iki tabloyu belli şartlar altında tek sorgu ile çekmenize olanak tanır.

Aşağıdaki örnekte ilk_tablodaki id değeri ile ikinci_tablodaki kid değerini eşleştirip select işlemini yapabilirsiniz.

SELECT sutunadi
FROM ilk_tablo
LEFT JOIN ikinci_tablo
ON ilk_tablo.id = ikinci_tablo.kid;

Tablo adlarını kısaltarak olası yazım hatalarını engelleyebilir, left join işlemini daha hızlı yapabilirsiniz.

SELECT a.*, m.adi AS marka
FROM araba AS a
LEFT JOIN marka AS m
ON a.kid=m.id;

Bu örnekte araba tablosundaki öğelerin tamamını yıldız kullanarak seçtik marka tablosundan da marka adını AS komutu ile değiştirerek kullandık.


0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı