PHP htmlentities Fonksiyonu

Php htmlentities Fonksiyonu özel karakter tanımlamalarını html karakterlerine çevirir.

$degisken = 'eascode.com';
echo htmlentities($degisken);

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

<a href="https://www.eascode.com">eascode.com</a>


0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı