PHP explode () Fonksiyonu

Php explode fonksiyonu genel anlamda bir diziyi bir dizeye (array) dönüştürür. Php explode kullanımında bölünerek çıkartılacak ifade bir  cümle yada belirli bir ayraçla ayrılmış bir ifade olabilir.

Explode fonksiyonu kullanımı oldukça basittir. Php list fonksiyonu ile birlikte sıklıkla kullanılır.

$str = "Bir cümleyi boşluklar referans alarak bölebilirsiniz.";
print_r (explode(" ",$str));


Array([0] => Bir              [1] => cümleyi            [2] => boşluklar             [3] => referans             [4] => alarak        [5] => bölebilirsiniz.)


Bir ayraç kullanarak explode işlemi yapabilirsiniz.

$str = "1,2,3,4,5,6";
print_r (explode(",",$str));

İç içe ayraç kullanarak yine explode işlemi yapabilirsiniz.

$str = "1,2;2,3;3,4";
print_r($dizi=explode(";",$str));

Php explode ile foreach kullanımı.


$str = "1-2-3-4-5-6";
$a=explode("-",$str);
foreach ($a as $as) {
    echo $as;
}

Explode fonksiyonunda ilk değer bölen karakter ikinci değer bölünen öğe ücüncü oluşacak dizinin limitidir.

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)
explode ( string $ayraç , string $dizge [, int $sınır ] ) : array
Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir bunu yaparken php list, php foreach fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
E.Albayrak

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı