Php count() Fonksiyonu

Php count fonksiyonu dizi içerisindeki elemanları saymak için kullanılır.

<?php
$sehir=array("İstanbul","Londra","Paris","Oslo");
echo count($sehir);

?> 

 

Count Fonksiyonu if else kullanımı

<?php 
if(count($sehir)>1){
...
}else{.....}
?>

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı