PHP chop () Fonksiyonu

PHP chop() Function bir tanımın sonundaki karakterleri kaldırmak için kullanılır.

<?php
$degisken= "Zehirli böceklere dikkat!";
echo chop($degisken,"dikkat!");
?>
Yazının herhangi bir alanındaki kelimeyi bu fonksiyonla kullanamazsınız. Sadece en sondaki kelimeyi etkilerç
E.Albayrak

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı