Php addcslashes() Fonksiyonu

Php addcslashes Fonksiyonu karakterinin önüne bir ters eğik çizgi eklemek için kullanılır.


<?php
$str = "Cümlemizde herhangi bir x alanına tanımladığımız alanın başına eğik çizgi ekler.";
echo addcslashes($str,'x')."<br>";
?>
PHP'de \ 0, \ r, \ n, \ t, \ f ve \ v önceden tanımlanmış kaçış dizileridir bu kullanıma dikkat edin.
E.Albayrak

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı