HTML required Özelliği

HTML input required özelliği formu göndermeden önce bir giriş alanının doldurulması gerektiğini belirtir.Form alanının doldurulmadan boş geçilmesini önlemek için kullanılır. text, tel,  date pickers, number, email, password, checkbox, radio input alanlarının boş geçilmesini engellemek için kullanabilirsiniz.

 <form action="" method="">
  <label for="ad">Adı:</label>
  <input type="text" id="ad" name="adi" required>
  <input type="submit" value="Gönder">
</form> 

Bir checbox alanını zorunlu yapmak için.

<input type="checkbox" name="onay" class="onay" required> 

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı