HTML Özellikleri

HTML Özellikleri, bir görüntünün genişliği ve yüksekliği gibi öğenin ek özelliklerini veya özelliklerini tanımlar. Özellikler her zaman başlangıç ​​etiketinde (veya açılış etiketinde) belirtilir ve genellikle ad / değer çiftlerinden oluşur name="isim". 

Özellik değerleri her zaman tırnak içine alınmalıdır.

Ayrıca, bazı öğeler için bazı özellikler gereklidir. Örneğin, bir etiket bir src ve alt özellikleri içermelidir. Burada src değeri dosya yolunu bulmak içindir. alt değeride bu resime bir isim vermek için kullanılır. Seo (arama motoru optimizasyonu) için olmazsa olmaz kurallardan biridir. Seo ile alakalı daha fazla bilgiyi seo makalelerinden görüntüleyebilirsiniz.

 HTML özelliklerinin bazı örneklerine göz atalım:
<img src="images/sample.png" width="50" height="50" alt="name"> // resim öğesi için bir genişlik özelliği yükseklik özelliği ve başlık özelliği eklemiş olduk. 

<a href="https://www.google.com/" title="Arama motoru">Görüntülenecek İsim</a> bağlantı için "arama motoru" şeklinde bir başlık oluşturduk.

<input type="text" value="John Doe" required> //Burada kullanılan required özelliği nensnenin boş geçilmemesi zorunluğunu gerçekleştirir Burada bir değer çifti oluşturmadık. Bunun nedeni bunun gibi html özelliklerinin tek yazılabilmesinin mümkün olmasıdır.

HTML'de çoğunlukla çift tırnak kullanılır. Eğer bir değerin kendi içinde tırnak kullanmanız gerekirse dıştaki tırnaklar tek içtekiler çift olmalıdır.

<input name="isim" value='Opt. Dr.  "Can Yaman" Böl. Baş. Yrd '>

Herhangi bir nesneye veya birden fazla nesneye özel bir sınıf ataması yapabilirsiniz. Bu durumda "blog " class özelliği için tanımladığınız tüm değerler aynı adı taşıyan diğer nesnelerde de geçerli olur.
<div class="blog"> 
    <p>Blog içeriği buraya gelecek</p>
</div>

<div class="blog"> 
    <p>Blog içeriği buraya gelecek</p>
</div>

Class'dan farklı olarak id tek bir nesne için tanımlanır. O nesneye jquery ile özel işlevler kazandırabilir yada css tarafında değişiklikler yapabilirsiniz. 
<form>
<input name="email" type="email" id="ozel">
</form

Buraya Dikkat

HTML5'te ad / değer çiftlerinden oluşmayan, yalnızca addan oluşan birkaç özellik vardır. Bu niteliklere Boole özellikleri denir. Yaygın olarak kullanılan bazı Boole özelliklere örnekler olarak checked, disabled, readonly, required, vb kullanılır.

İd ve class özellikleri büyük küçük harf ile yazılabilir. Fakat World Wide Web Konsorsiyumu (W3C)  standartlarında küçük yazılması ve ingilizce karakterler kullanılması gerekmektedir.


Html özellikleri çalışmalarınızın esas temelini oluşturur. Buradaki temel öğrenimleriniz daha sonraki çalışmalarınızda size vakit kazandıracaktır. Temel özellikleri öğrenmek organik seo çalışmalarında işinizi kolaylaştırır. CSS  ve jquery ile daha rahat çalışmanıza katkı verir. 
E.Albayrak

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı