audio Etiketi

HTML audio etiketi herhangi ek bir eklenti oynatıcı gerektirmeden bir HTML sayfasında ses yerleştirmek ve ses içeriğini oynatmak için kullanılır. HTML5 ile kullanılmaya başlanmıştır. 


<audio controls="controls" src="formula.mp3">
    Dosyadaki ses dosyasını oynatmak için audio etiketi.
</audio>

<audio controls="controls" autoplay loop src="audio.mp3">
    <source src="formula.mp3" type="audio/mpeg">
    <source src="formula.ogg" type="audio/ogg">
    Tarayıcınızdaki ses oynatım formatının farklı olabileceğini varsayıp farklı uzantılarda ses dosyası yükleyebilirsiniz.
</audio>


autoplay
autoplay
Bu Boolean özniteliği, verilerin yüklenmesini bitirmeden durmadan sesin otomatik olarak çalmaya başlayacağını belirtir.
controls
controls
Belirtilirse, tarayıcılar kullanıcının oynat / duraklat, ses vb. Gibi ses oynatımını kontrol etmesine izin veren kontrolleri görüntüler.
loop
loop
Bu Boolean özelliği, sesin sona ulaştığında otomatik olarak yeniden başlayacağını belirtir.
muted
muted
Bu Boolean özniteliği, sesin başlangıçta susturulup susturulmayacağını belirtir. Varsayılan değer false şeklindedir, yani ses çalınır.
preload
auto
Tarayıcıya sesin kendisinin mi yoksa meta verilerinin mi indirileceği konusunda bir ipucu sağlar. Otomatik oynatma özelliği bu özelliği geçersiz kılabilir, çünkü otomatik olarak bir ses çalmak istiyorsanız, tarayıcının indirmesi gerektiği açıktır.
src
URL
Ses dosyasının konumunu belirtir. Alternatif olarak, source birden çok seçeneğe izin verdiği için tercih edilen etiketi kullanabilirsiniz .


Tarayıcı Uyumluluğu

Firefox 3.5 ve üzeri

Google Chrome 4+

Internet Explorer 9 ve üstü sürümler

Apple Safari 4+

Opera 10.5 ve üstü

Farklı tarayıcıların yürütme özelliklerini öngörerek ses dosyanızı farklı formatlarda yükleyip source edin. Bu genellikle mp3 ve ogg formatlarıdır. 
E.Albayrak

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı