a Etiketi

a etiketi bir sayfaya bağlantı oluşturmak veya sayfa içi yer işareti tanımlanak için kullanılır.

href köprü özelliği en çok kullanılan türüdür. İçerisinde img gibi etiketler kullanabilirsiniz.

<a href="https://www.eascode.com"> Eascode Web Sitesi </a> <a href="https://www.renklikare.com" title="Web Tasarım"> Eascode Web Sitesi </a> <a href="https://www.renklikare.com" title="Web Tasarım" target="_blank"> Eascode Web Sitesi </a>

Html a etiketi içerisinde resim kullanımı

<a href="https://www.eascode .com"><img src="images/abc.jpg"></a>


Yanlış Kullanım

<a href="eascode .com"><p> a etiketi içinde p gibi div gibi öğeler kullanılmaz. </p></a>
<a href="https://www.eascode.com"> Eascode Web Sitesi </a>
<a href="https://www.renklikare.com" title="Web Tasarım"> Eascode  Web Sitesi </a>
<a href="https://www.renklikare.com" title="Web Tasarım" target="_blank"> Eascode  Web Sitesi </a>

<!--a etiketi içerisinde resim kullanımı-->
<a href="https://www.eascode .com"><img src="images/abc.jpg"></a>

<!-- Yanlış Kullanım-->
<a href="eascode .com"><p> a etiketi içinde p gibi div gibi öğeler kullanılmaz. </p></a>


href URL Hedef belgenin veya web kaynağının (görüntü, PDF veya başka bir medya dosyası gibi) konumunu belirtir.
download
dosya adı
Kullanıcı bağlantıyı tıklattığında, bağlantılı kaynağa gitmek yerine indirilip indirilmeyeceğini belirtir.
media
Medya-sorgu
Bağlı kaynağın tasarlandığı ortamı belirtir.
rel

alternate

author

bookmark

help

license

next

nofollow

noreferrer

prefetch

prev

search

tag

Köprüyü içeren belge ile bağlantılı kaynak arasındaki ilişkiyi açıklar. Bu özellik yalnızca hrefözellik mevcutsa kullanılmalıdır.
target

_blank

_parent

_top

_self

href Öznitelikte belirtilen bağlantılı kaynağı açmak için bir hedef tanımlar .


a etiketi kapatılması gereken etiket türlerindendir. Resim ve benzeri öğeleri içinde barındırabilir. Div p gibi etiketleri a etiketinin içinde kullalmaması gerekir.
E.Albayrak

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı