Sweet Alert Uyarı Penceresi

Sweet Alert web sitelerinde gösterilen uyarı pencerelerini daha kullanışlı ve görsel olarak geliştirmemize olanak veren açık kaynak kodlu bir eklentidir.

Bu kütüphanede tanımlı css kodları ve stillerle ön tanımlı basit kullanışlı, etkileşimli uyarı pencerelerini kullanabilirsiniz.

Sweet Alert kütüphanesi hakkında detaylı bilgi ve örnekler için https://sweetalert2.github.io adresini ziyaret edin.

Sweet Alert kütüphanesini sitenize CDN bağlantısı ile veya kütüphaneyi indirerek ekleyebilirsiniz.

Dosyaları indirdikten sonra konumuna göre kütüphaneyi projenize ekleyin.

Aşağıdaki php cümlesini eklediğinizde alert bağlığını yazısını ikon ve diğer fnksiyonlarını echo yapıyorsunuz.

echo swal('İşlem','Başarılı','success','Tamam','sayfaadi.php',$LANG);Fakat sweet alert çalışması için birde fonksiyonaihtiyacınız var.

/*
  function swal($title='TITLE',$text='TEXT',$type='info',$cBtnText='',$href='',$lang='tr'){ 
  $msj='<script>swal({ title: "'.$title.'",text: "'.$text.'",type: "'.$type.'",';
  $msj.=($cBtnText)?'confirmButtonText: "'.$cBtnText.'" }':'showConfirmButton: false }';
  $msj.=($href)?',function(){window.location.href = "'.$href.'?lang='.$lang.'";});':');';
  //$msj.='alert("'.$lang.'/'.$href.'");';
  $msj.='</script>';
  return $msj;
 }
*/


title
Modalın HTML olarak başlığı. "Title" anahtarı altındaki nesneye eklenebilir veya işlevin ilk parametresi olarak iletilebilir.
titleText
Modalın metin olarak başlığı. HTML yerleştirmeyi önlemek için kullanışlıdır.
html
Modal için bir HTML açıklaması. "Html" anahtarı altındaki nesneye eklenebilir veya işlevin ikinci parametresi olarak aktarılabilir.
text
Modal için bir açıklama. "Text" ve "html" parametreleri aynı anda sağlanırsa "text" kullanılır.

icon(undefined)

Modalın simgesi. SweetAlert2, karşılık gelen bir simge animasyonunu gösterecek olan 5 yerleşik simgeyle birlikte gelir: uyarı , hata , başarı , bilgi ve soru . Bu, diziye "simge" anahtarının altına yerleştirilebilir veya işlevin üçüncü arametresi olarak aktarılabilir.
iconColor (undefined)
Simgenin rengini değiştirmek için bunu kullanın.
iconHtml (undefined)
Bir simge için özel HTML içeriği.


Tablo https://sweetalert2.github.io sitesinden alıntıdır.

Dil dosyası kullanıyorsanız fonksiyon yapılandırmanızda bunu belitmeniz gerektiğini unutmayın. Yukardaki örnek sweet alert için dil yapılandırması içerir.
E.Albayrak

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı