Htaccess ile X-Frame-Options Seçeneklerini etkinleştirin

<IfModule mod_headers.c>
	Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
	Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN
	Header set X-Content-Type-Options nosniff
</IfModule>

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı