PHP htmlentities Function

Php htmlentities Fonksiyonu özel karakter tanımlamalarını html karakterlerine çevirir.

$degisken = 'eascode.com';
echo htmlentities($degisken);

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi görüntülenecektir.


0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı