PHP explode () Function

Php explode fonksiyonu genel anlamda bir diziyi bir dizeye (array) dönüştürür. Php explode kullanımında bölünerek çıkartılacak ifade bir  cümle yada belirli bir ayraçla ayrılmış bir ifade olabilir.

Explode fonksiyonu kullanımı oldukça basittir. Php list fonksiyonu ile birlikte sıklıkla kullanılır.

$str = "Bir cümleyi boşluklar referans alarak bölebilirsiniz.";
print_r (explode(" ",$str));


Array([0] => Bir              [1] => cümleyi            [2] => boşluklar             [3] => referans             [4] => alarak        [5] => bölebilirsiniz.)


Bir ayraç kullanarak explode işlemi yapabilirsiniz.

$str = "1,2,3,4,5,6";
print_r (explode(",",$str));

İç içe ayraç kullanarak yine explode işlemi yapabilirsiniz.

$str = "1,2;2,3;3,4";
print_r($dizi=explode(";",$str));

Php explode ile foreach kullanımı.


$str = "1-2-3-4-5-6";
$a=explode("-",$str);
foreach ($a as $as) {
    echo $as;
}



0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı