Sweet Alert Warning Window

Sweet Alert web sitelerinde gösterilen uyarı pencerelerini daha kullanışlı ve görsel olarak geliştirmemize olanak veren açık kaynak kodlu bir eklentidir.

Bu kütüphanede tanımlı css kodları ve stillerle ön tanımlı basit kullanışlı, etkileşimli uyarı pencerelerini kullanabilirsiniz.

Sweet Alert kütüphanesi hakkında detaylı bilgi ve örnekler için https://sweetalert2.github.io adresini ziyaret edin.

Sweet Alert kütüphanesini sitenize CDN bağlantısı ile veya kütüphaneyi indirerek ekleyebilirsiniz.

Dosyaları indirdikten sonra konumuna göre kütüphaneyi projenize ekleyin.

Aşağıdaki php cümlesini eklediğinizde alert bağlığını yazısını ikon ve diğer fnksiyonlarını echo yapıyorsunuz.

echo swal('operation','Success','success','Tamam','sayfaadi.php',$LANG);But you also need a function to work with sweet alert.

/*
  function swal($title='TITLE',$text='TEXT',$type='info',$cBtnText='',$href='',$lang='tr'){ 
  $msj='<script>swal({ title: "'.$title.'",text: "'.$text.'",type: "'.$type.'",';
  $msj.=($cBtnText)?'confirmButtonText: "'.$cBtnText.'" }':'showConfirmButton: false }';
  $msj.=($href)?',function(){window.location.href = "'.$href.'?lang='.$lang.'";});':');';
  //$msj.='alert("'.$lang.'/'.$href.'");';
  $msj.='</script>';
  return $msj;
 }
*/


title
The title of the modal, as HTML. It can either be added to the object under the key "title" or passed as the first parameter of the function.
titleText
The title of the modal, as text. Useful to avoid HTML injection.
html
A HTML description for the modal. It can either be added to the object under the key "html" or passed as the second parameter of the function.
text
A description for the modal. If "text" and "html" parameters are provided in the same time, "text" will be used.

icon(undefined)

The icon of the modal. SweetAlert2 comes with 5 built-in icon which will show a corresponding icon animation: warning, error, success, info, and question. It can either be put in the array under the key "icon" or passed as the third parameter of the function.
iconColor (undefined)
Use this to change the color of the icon.
iconHtml (undefined)
The custom HTML content for an icon.Note that if you are using a language file, you must specify it in your function configuration. The above example contains the language configuration for the sweet alert.
E.Albayrak

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı